خرید و فروش

فروش سوله

امکانات : چاه آب با پروانه – برق 3 فاز – گاز 

توضیحات : ملک 2 بر – سوله بتنی – ملک ما بین اتوبان فتح و جاده مخصوص است 

شماره تماس : 09120441541

فروش سوله بتنی در اتوبان فتح

متراژ : 6600 متر 

سوله : 1600 متر 

اداری : 100 متر 

نگهبانی : 50 متر 

آدرس : خیابان خلیج فارس – چهار راه خلیج فارس – خیابان ابوسعید غربی 

شماره تماس : 09120441541

فروش سوله در خیابان خلیج فارس 

متراژ : 2000 متر 

امکانات : آب – برق – گاز 

کاربری : مسکونی