رهن و اجاره سوله

امکانات : آب – برق – گاز 

آدرس : خیابان خلیج فارس ؛ خیابان حلال احمر

شماره تماس : 09120441541

اجاره سوله در خیابان خلیج فارس

متراژ : 400 متر 

مبلغ پیش پرداخت : 60/000/000 تومان 

اجاره : 6/000/000 تومان

اشتراک این نوشته